Zanim Podpiszesz

Serwis crediteo.pl jest poświęcony pożyczkom i kredytom udzielanym przez firmy pożyczkowe i banki. W związku z ryzykiem związanym z udzielaniem zobowiązań finansowych tj. kredytów konsumenckich, pożyczek gotówkowych każdy czytelnik witryny, jak i bloga powinien się z nimi zapoznać.

Definicje:

 • Za pożyczki krótkoterminowe uznaje się zobowiązania z zabezpieczeniem (np. w postaci weksla in blanco) albo bez zabezpieczenia przyznawane klientowi na okres krótszy niż 60 dni.
 • Pożyczki gotówkowe to wszelkie zobowiązania, z zabezpieczeniem lub bez z terminem dłuższym niż dwa miesiące.
 • Kredyt – to pożyczka w formie gotówki udzielana tylko przez banki.
 • Umowa pożyczkowa zawierana jest między podmiotem udzielającym pożyczki, zwany dalej pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Jest zawierana pisemnie i stanowi o obowiązkach stron, konsekwencjach opóźnień lub brak płatności, a także zawiera informację o całkowitym koszcie długu i Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO). Uwzględnia również zasady przedłużenia pożyczki.
 • Parabank– to podmiot gospodarczy, nie kontrolowany przez KNF, który swoim klientom udziela pożyczek gotówkowych. Osoby korzystające z usług firm pożyczkowych, powinny uwzględnić ryzyko związane z korzystaniem z ich usług.
 • Bank – to instytucja, której jednym z zadań jest udzielanie kredytów i pożyczek.
 • RRSO(Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to stopa procentowa, która jest ustalana zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. (Podstawa prawna: Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1081).
 • Opłaty dodatkowe– to koszty, które powinien uwzględnić pożyczkobiorca, a które stanowią część pożyczki lub kredytu. W przypadku firm pożyczkowych najczęściej spotkamy się z obsługą domową tj. kosztem związanym z bezpośrednią obsługą klienta.

Konsekwencje:

 • Konsekwencje opóźnionej płatności

  Firma zajmująca użyczaniem pożyczek krótkoterminowych musi dokładnie wskazać w umowie, skutki dla pożyczkobiorcy wynikające z opóźnienia w spłacie zadłużenia. Na łamach crediteo.pl zostały zamieszczone odpowiednie informacje, w opisach firm pożyczkowych, które takowe skutki udostępniły za pośrednictwem witryn firmowych. W przypadku ich braku, nie byliśmy w stanie ich uzyskać. Warto zapamiętać, że najczęściej spotykanymi konsekwencjami, jest monit,upomnienie wysłane za pośrednictwem usługi SMS, lub listownie. Pożyczkobiorca powinien liczyć się z naliczeniem odsetek przez pożyczkodawcę i podniesieniem całkowitego kosztu długu.

 • Konsekwencje braku płatności

  Solidny podmiot gospodarczy zajmujący udzielaniem się pożyczek krótkoterminowych powinien wskazać w umowie, skutki wynikające z braku płatności przez pożyczkobiorcę. Crediteo.pl dołożył wszelkich starań, aby takowe umieścić w opisach firm pozabankowych. Brak informacji wynika z niemożliwości poznania ich za pośrednictwem witryny firmy. W takim przypadku proponujemy skontaktować się z najbliższą placówką firmy. Najczęstszym skutkiem braku płatności jest wezwanie do natychmiastowej zapłaty, w formie listownej. Przekazanie sprawy do działu windykacyjnego postępowanie komornicze z tytułu odzyskania należności.

Zasady:

Zasady odpowiedzialnego udzielania kredytów

Internauta odwiedzający witrynę crediteo.pl powinien być świadomy ryzyka związanego z zaciąganiem pożyczek krótkoterminowych jak i gotówkowych przez firmy pożyczkowe. Osoba zdecydowana na wzięcie zobowiązana w pierwszej kolejności może sprawdzić wiarygodność firmy. Możemy to zrobić sprawdzając, czy firma nie znajduje się na liście KNF lub dzwoniąc na numer tel.800 290 479.

Po sprawdzeniu wiarygodności, dokładnie liczymy całkowity koszt pożyczki. W razie wątpliwości pytamy pracownika firmy. Zanim podpiszemy umowę, poprośmy o symulację zobowiązania na rzeczywistym przykładzie. Dokładnie zapoznajmy się z dodatkowymi kosztami. Bardzo ważnym zapisem jest, jak pożyczkodawca zabezpiecza się w razie nie spłacenia należności. Uważaj na zabezpieczenie wekslem in blanco a już unikaj takich zapisów, które umożliwiają firmie przewłaszczenie.

Nie podpisuj umowy, którą nie rozumiesz lub ci nie odpowiada!

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki i wcześniej spłaty

Rzetelna firma powinna zawrzeć w umowie, warunki przedłużenia pożyczek, a także w jakiej sytuacji jest możliwość zaciągnięcia kolejnej. Najczęściej powinniśmy uzyskać informację, czy mamy możliwość spłaty zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie. Firma pozabankowa nie powinna z tego tytułu robić problemów. Niemniej dłuższe okres kredytowania jest dla nich bardziej opłacalny.

Zgodność opisanych firm z Polskim prawem

Każda z opisanych firm działa z powodzeniem na terenie Polski już od kilku lat. Opisane firmy pożyczkowe nie są piramidami finansowymi i na dzień tworzenia o nich artykułów tj. 03-03-2013 r. działają zgodnie z prawem.

Informacje dodatkowe:

Portal crediteo.pl nie przekierowuje do programów partnerskich i utrzymuje się wyłącznie z bloku reklamowego usługi Google Adsense na pokrycie kosztów związanych hostingiem i opłat związanych przedłużeniem domeny. Zamierzeniem twórcy jest rzetelne informowanie użytkowników, na podstawie danych dostępnych w Internecie.Właściciel nie nakłania do skorzystania usług firm pożyczkowych. Witryna ma więc charakter czysto informacyjny, prowadzi politykę prywatności oraz korzysta z ilustracji zgodnie z licencją Common Creative.

Do Góry