Reklamacja pożyczki – jak policzyć termin odpowiedzi na reklamację?

reklamacja pożyczki, jak policzyć dni do zapłaty

Jeśli złożyłeś reklamację do firmy pożyczkowej z zachowaniem odpowiedniej formy instytucja finansowa powinna udzielić Ci odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni. Jeśli nie wiesz, jak liczyć termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Dowiedz się, co zrobić w sytuacji, kiedy pożyczkodawca przekonuje, że nie otrzymał maila z reklamacją oraz kiedy instytucja pozabankowa może wydłużyć termin udzielenia odpowiedzi i jak powinna Cię o tym poinformować.

Sprawdź również nasz ogólny poradnik o samej reklamacji pożyczki w praktyce, bez wchodzenia w szczegóły o liczeniu terminów.

Od kiedy zacząć liczyć ustawowe 30 dni?

Pismo reklamacyjne przesłane tradycyjną pocztą

Jako, że termin 30 dni to czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację, to zaczyna biec od dnia następnego po dniu, w którym podmiot rynku finansowego otrzyma pismo reklamacyjne. Zatem, jeśli wysłałeś list z reklamacją 27 września, ale do firmy pożyczkowej dotarł on następnego dnia, czyli 28 września, to zerknij w kalendarz i policz dni rozpoczynając od 29 września.

Pismo reklamacyjne przesłane elektronicznie

Jeśli z kolei reklamację przesłałeś 27 września w formie maila (pamiętaj o elektronicznym podpisie lub skanie odręcznego pisma z własnoręcznym podpisem!), czyli drogą elektroniczną i w tym samym dniu otrzymałeś informację zwrotną o zarejestrowaniu reklamacji, to pierwszym dniem 30-dniowego terminu będzie następny dzień, czyli 28 września.

Ustalenie terminu otrzymania reklamacji listownej przez firmę pożyczkową

Teraz zapewne zastanawiasz się, skąd będziesz wiedział, kiedy pożyczkodawca otrzymał tradycyjny list. W tym celu najprościej przesłać reklamację listem poleconym i zachować numer przesyłki poleconej. Następnie możesz skorzystać z usługi eMonitoringu i przez Internet śledzić status listu. Alternatywną usługą proponowaną przez krajowego operatora pocztowego jest możliwość otrzymania informacji o doręczeniu na SMS lub adres e-mail. Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi na potwierdzeniu nadania podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Ta usługa jednak wiąże się z niewielką opłatą.

Przeczytaj, jak napisać pismo o rozłożenie długu na raty.

Ostateczny termin, czyli kiedy kończy się ustawowe 30 dni?

Pismo reklamacyjne przesłane tradycyjną pocztą

ostatni termin spłaty chwilówki

Trzymaj się terminu reklamacji pożyczki, ponieważ możesz zostać obarczony karnymi odsetkami.

Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Może się okazać, że ostatecznym terminem na odpowiedź wypadnie w sobotę lub niedzielę. W powyższym przykładzie 30-dniowy termin w tym roku wypływa w niedzielę 28 października i przyjmuje się, że ostatecznym terminem odpowiedzi na reklamację będzie 29 października, czyli poniedziałek. Przyjmuje się bowiem, że jeśli koniec terminu wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to termin upływa następnego dnia, który nie jest wolny od pracy.

Jeśli firma pożyczkowa prześle odpowiedź za pośrednictwem tradycyjnej poczty, trzeba jeszcze uwzględnić kilka dodatkowych dni, które operator pocztowy potrzebuje na dostarczenie korespondencji. Po otrzymaniu przesyłki sprawdź datę na stemplu pocztowym, aby upewnić się, że pożyczkodawca dochował obowiązującego go terminu.

Przeczytaj, czy możesz zmienić harmonogram spłaty pożyczki.

Pismo reklamacyjne przesłane elektronicznie

W przypadku korespondencji elektronicznej, którą przesłałeś 27 września 2018 roku, ostateczny termin na odpowiedź pożyczkodawcy mija końcem dnia 29 października, gdyż 27 października w tym roku przypada na sobotę. To znaczy, że firma pożyczkowa może przesłać maila z odpowiedzią nawet 29 października o godzinie 23:59.

Wydłużenie okresu odpowiedzi na reklamację

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu odpowiedzi na reklamację. Może to mieć miejsce jedynie w szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w standardowym terminie 30-dniowym. Wówczas podmiot rynku finansowego, czyli firma pożyczkowa jest zobowiązana do przekazania Ci informacji z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia oraz jasnym wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także do określenia przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który oczywiście nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Pamiętaj, że pismo od instytucji pozabankowej musi zawierać wszystkie powyższe informacje przedstawione w czytelnej dla Ciebie formie. W przypadku wyliczania 60 dni obowiązują te same zasady, jak w przypadku liczenia terminu 30-dniowego.

Problemy z reklamacją przesłaną elektronicznie

Przy wyborze tej drogi dostarczenia reklamacji do firmy pożyczkowej zdarza się dość często, że pożyczkodawca uchyla się od odpowiedzi twierdząc, że pismo reklamacyjne do niego nie dotarło. Powinieneś zatem wiedzieć, jak uchronić się przed oszustwem firmy pozabankowej w tej kwestii.

Po wysłaniu maila upewnij się, że trafił on do folderu „wysłane” i sprawdź, czy dołączyłeś stosowne załączniki. Następnie przejrzyj wiadomości „odebrane”, sprawdzając czy nie otrzymałeś maila zwrotnego o niedostarczeniu wiadomości. Mail z informacją o takim stanie rzeczy najczęściej przesyłany jest przez automat w języku angielskim i może zawierać powiadomienie od serwera, z którego wysyłasz e-mail z reklamacją lub docelowego serwera. Taki mail zwrotny najczęściej rozpoczyna się tytułem “Undelivered Mail returned to Senter”. Jeśli Twoja wiadomość widnieje w folderze „wysłane” i w odebranych mailach brak informacji o niedostarczeniu wiadomości, to znak, że z Twojej strony wszystko jest w porządku.

Kiedy mimo tego firma pożyczkowa nadal usilnie twierdzi, że nie otrzymała od Ciebie korespondencji możesz skontaktować się z administratorem Twojej skrzynki pocztowej, który zazwyczaj jest w stanie pomóc i sprawdzić tzw. logi poczty wychodzącej w celu potwierdzenia faktu przesłania przez Ciebie reklamacji.

Automatyczne rozpatrzenie reklamacji

Jeśli firma pożyczkowa nie dotrzyma terminu 30-dniowego, a w określonych przypadkach terminu 60-dniowego, reklamację zgodnie z przepisami uważa się za rozpatrzoną zgodnie z Twoją wolą. Wówczas dobrym rozwiązaniem będzie przesłanie pisma do Rzecznika Finansowego. To instytucja, do której masz prawo zwrócić się o pomoc w związku z niewykonaniem przez pożyczkodawcę czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z Twoją wolą, jako klienta, w określonym przepisami terminie. Do konsultantów Rzecznika Finansowego możesz zwrócić się wcześniej, jednak nie w formie wniosku, a w wiadomości przesłanej mailem lub na Facebooku. Dokładnie opisz swój problem, a odpowiedź będzie mogła być bardziej precyzyjna.

Chwilówki/O Pożyczkach/Reklamacja pożyczki – jak policzyć termin odpowiedzi na reklamację?


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Do Góry