Jak reklamować pożyczkę?

jak napisać reklamację pożyczki

Z tego artykułu dowiesz się, jak reklamować pożyczki i jak taka reklamacja pożyczki wygląda w praktyce. Te informacje mogą okazać się przydatne, jeśli zamierzasz złożyć odwołanie, a także przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Większość istniejących firm pozabankowych, które oferują alternatywne dla banków pożyczki, działa rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Najlepiej korzystać z ofert sprawdzonych pożyczkodawców, których uwzględnia Rejestr Instytucji Pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zawieranie umów z instytucjami pozabankowymi przez internet ma duże plusy. Masz czas i warunki na przeczytanie umowy. Zdarza się jednak, że pożyczkodawca nie dopełnia postanowień zawartych w umowie albo sposób działania firmy pożyczkowej nie spełnia oczekiwań pożyczkobiorcy. Co wtedy należy zrobić?

Odstąpienie od umowy pożyczkowej

Według prawa, a dokładniej przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim Ty, jako pożyczkobiorca masz prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez podawania powodów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli zdecydujesz się na rezygnację z pożyczki, konieczne będzie wypisanie formularza odstąpienia, który zwykle dołączony jest do umowy.

Zapoznaj się z naszym poradnikiem, jak odstąpić i kiedy od umowy pożyczki.

Odstąpienie od umowy pożyczki jest równoznaczne z tym, że musisz oddać całą kwotę pożyczki oraz dodatkową sumę pieniędzy, która wynika z odsetek za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami. To jedno z rozwiązań w przypadku niezadowolenia z usług firmy pożyczkowej, ale nie jedyne. Alternatywnym rozwiązaniem jest reklamacja.

Dowiedz się więcej, jakie masz prawa związane z odstąpieniem umowy pożyczki.

Czym jest reklamacja pożyczki?

Świadomość pożyczkobiorców na temat reklamacji pożyczki jest niestety niewielka. Musisz wiedzieć, że jako pożyczkobiorca masz swoje obowiązki, ale także przysługują Ci pewne prawa. Wynika to z przepisów obowiązujących w naszym kraju, które zabezpieczają sytuację pożyczkobiorcy na różne sposoby, między innymi dając prawo do reklamacji pożyczki. Reklamacja nie dotyczy tylko usług czy towarów, ale także produktów finansowych, jakimi są pożyczki. Konsumenci mają prawo do reklamowania także kredytów bankowych i tutaj być może zdziwi Cię fakt, że większość skarg dotyczy produktów bankowych niż produktów oferowanych przez instytucje pozabankowe.

W jakich sytuacjach warto reklamować pożyczkę?

kiedy napisać reklamację pożyczki

W jakich sytuacjach możesz napisać reklamację?

Reklamację powinieneś złożyć po ponownym zapoznaniu się z warunkami umowy pożyczki, aby zaoszczędzić sobie czasu i niepotrzebnych kłopotów. Masz prawo złożyć reklamację, kiedy firma pozabankowa naliczyła koszty pożyczki sprzeczne z wysokością kosztów widniejących w postanowieniach umowy. Może zdarzyć się, że koszty pożyczki są zbyt wysokie.

Dowiedz się, jak powinna wyglądać zgodna z prawem umowa pożyczki chwilówki.

Pamiętaj, że koszty pożyczki powinny spełniać normy określone przepisami nowelizacji ustawy antylichwiarskiej obowiązującej od marca 2016 roku. Te sytuacje mogą być różne, ale istotne jest, aby reklamacja była oparta na warunkach zapisanych w umowie. Zdarza się, że firma pozabankowa nie udziela wszystkich istotnych informacji, które zgodnie z prawem powinny zostać udzielone.

Zawartość formularza informacyjnego narzuca wzór załączony do Ustawy o kredycie konsumenckim. Powinny się w nim znaleźć zwłaszcza informacje o całkowitej kwocie pożyczki, wszystkich jej kosztach, terminie i warunkach spłaty, skutkach nieterminowej spłaty.

Jak reklamować pożyczkę?

Postępowanie reklamacyjne powinno zostać sprecyzowane w umowie pożyczkowej. Ogólne zapisy regulujące postępowanie firm pożyczkowych w tym zakresie znajdują się w Ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe z dnia 5 sierpnia 2015 roku.

Istnieją trzy drogi składania reklamacji:

  • listowna,
  • elektroniczna,
  • ustna.

W każdym przypadku pożyczkodawca ma obowiązek odpowiedzi w formie pisemnej. Najlepiej będzie jednak jeśli i Ty sporządzisz pisemną reklamację. Nie martw się, za chwilę dowiesz się, jak to zrobić.

Jak napisać skuteczną reklamację pożyczki?

Pismo reklamacyjne powinno mieć odpowiednią formę, oficjalny charakter i przemyślaną treść. Warto skupić się na szczegółach, aby treść pisma nie budziła wątpliwości. Zacznij od podania swoich danych osobowych w lewym górnym rogu arkusza papieru lub elektronicznego. Jest to konieczne do zidentyfikowania Ciebie, jako klienta. Koniecznie muszą się tam pojawić także dane adresowe i kontaktowe. Na środku zatytułuj pismo słowem „Reklamacja”. Na początku treści właściwej pisma zadbaj o to, by znalazły się w niej dane dotyczące zawartej przez Ciebie umowy pożyczkowe, której reklamacja dotyczy. Podaj zatem na wstępie numer umowy oraz datę jej zawarcia. Podczas tworzenia treści pisma reklamacyjnego warto mieć umowę przy sobie, aby na bieżąco się nią posiłkować.

Po podaniu wszystkich identyfikujących szczegółów przychodzi kolej na opisanie problemu. Tutaj warto dokładnie opisać sytuację i wyszczególnić rozbieżności pomiędzy sposobem realizacji usługi finansowej a warunkami umowy. Najlepiej jak powołasz się na określone punkty umowy.

Pod koniec trzeba jeszcze opisać oczekiwane działania ze strony pożyczkodawcy. Chodzi o przedstawienie Twoich żądań w stosunku do firmy pożyczkowej. Jeśli pożyczkodawca nieprawidłowo naliczył koszty, zażądaj ich skorygowania zgodnie z warunkami umowy.

Rozpatrzenie reklamacji przez pożyczkodawcę

Instytucje finansowe zgodnie z prawem mają 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Tylko w wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać przesunięty i wydłużony maksymalnie do 60 dni, ale w tym przypadku firma pożyczkowa musi poinformować zgłaszającego reklamację pożyczkobiorcę o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji w przewidzianym na 30 dni terminie.

Pamiętaj, że w sytuacji, kiedy instytucja pożyczkowa nie zdąży rozpatrzyć złożonej przez Ciebie reklamacji w obowiązującym terminie, reklamacja zostaje uznana z automatu na Twoją korzyść. Jeśli pożyczkodawca nie uzna reklamacji, istnieją jeszcze inne sposoby dochodzenia swoich praw. Możesz liczyć na wsparcie i poradę Rzecznika Finansowego.

Dowiedz się, jak napisać pismo do Rzecznika Finansowego ze skargą na firmę pożyczkową.

Jak liczyć termin udzielenia odpowiedzi na reklamację?

Przy składaniu pisma reklamacyjnego istotny jest sposób dostarczenia do pożyczkodawcy. Jeśli przesyłasz pismo online lub dostarczasz je do placówki, musisz przyjąć, że pożyczkodawca otrzymał je tego samego dnia, ale odliczanie musisz zacząć od dnia następnego. Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu cywilnego nie uwzględnia się dnia złożenia pisma. Jeśli przesyłasz pismo pocztą tradycyjną, uczyń to listem poleconym, aby posiadać numer listu i móc sprawdzić w internecie, kiedy zostanie ono doręczone do instytucji finansowej. Tutaj także termin zaczyna biec następnego dnia po otrzymaniu pisma przez pożyczkodawcę.

Termin wysłania odpowiedzi na pismo reklamacyjne mija z upływem ostatniego, czyli 30 dnia, ale jeśli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa z końcem dnia następnego po dniu wolnym.

W przypadku odpowiedzi na pismo reklamacyjne wysłanej pocztą tradycyjną trzeba jeszcze doliczyć czas na dotarcie jej do Twoich rąk. Liczy się wtedy data na stemplu pocztowym.

Na tych samych zasadach liczony jest termin 60-ciu dni.

Przeczytaj więcej na ten temat w artykule, jak policzyć termin reklamacji pożyczki.


Chwilówki  /  O Pożyczkach  /  Jak reklamować pożyczkę?


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry