Czyszczenie BIK – prawdy i mity. Nie daj się naciągnąć!

Czyszczenie BIK

W ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej pojawiają się reklamy firm, które polecają tzw. “ofertę czyszczenia BIK”. Bardzo wiele z tych firm wysyła do konsumentów informacje o możliwości usunięcia negatywnych wpisów w BIK, co wiąże się ze zwiększeniem zdolności kredytowej. Informacje te nie zawsze są zgodne z prawdą, a konsumenci nie powinni dać się zwieść takim komunikatom.

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją powołaną do życia na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa Bankowego. BIK jest upoważnione do przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową, aby wspierać banki i SKOK-i w zakresie oceny zdolności kredytowej ich klientów. Do BIK-u trafiają wszelkie informacje związane z zaciągniętymi kredytami. Są to dane dotyczące zarówno terminowo spłacanych kredytów, które tworzą pozytywną historię kredytową klienta, jak i dane dotyczące kredytów niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami. Przepisy Prawa Bankowego precyzyjnie wskazują podstawy przekazywania danych do BIK. Regulują również przypadki, w jakich dane te mogą zostać usunięte.

Oferta czyszczenia BIK, proponowana przez firmy działające w branży, w praktyce oznacza złożenie w banku lub w SKOK-u wniosku o usunięcie danych z BIK-u lub wniosku o restrukturyzację kredytu. Zazwyczaj usunięcie danych z BIK-u oznacza wykasowanie nie tylko danych negatywnych, ale również tych pozytywnych, które potwierdzają rzetelne spłacanie kredytów. Pozytywna historia kredytowa przyczynia się do łatwiejszego uzyskania kolejnego kredytu i stanowi niezaprzeczalny atut w relacji z bankami. Nie warto więc z niej rezygnować. Negatywna historia kredytowa obejmuje dane, które najczęściej są niemożliwe do usunięcia, co precyzyjnie określa Prawo Bankowe. Nie ma więc sensu korzystać z oferty pośredników. Znacznie lepiej jest zapoznać się z fundamentalnymi zasadami działania BIK oraz poznać przypadki, kiedy to dane kredytowe mogą być rzeczywiście usunięte. Z wnioskiem o usunięcie danych można wystąpić osobiście do właściwego oddziału Banku lub SKOK-u.

Dane przekazywane do BIK

Do Biura Informacji Kredytowej przekazywane są informacje o kredytach spłacanych terminowo (informacje pozytywne) oraz informacje o kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami (informacje negatywne). Dotyczą one wszystkich możliwych rachunków kredytowych, jakie były lub nadal są prowadzone przez Banki i SKOK-i.

Przeczytaj o Rapida Money.

Najczęściej informacje przetwarzane przez BIK dotyczą:

 • kredytów konsumpcyjnych (na zakup towarów, usług lub papierów wartościowych),
 • kredytów studenckich i niecelowych,
 • kredytów odnawialnych (limit debetowy w ROR, karta kredytowa, karta detaliczna, karta debetowa),
 • kredytów mieszkaniowych i pracowniczych,
 • kredytów poręczonych.

Przetwarzanie danych przez BIK i jego podstawy

W przypadku zobowiązań spłacanych w sposób terminowy dane są przetwarzane przez BIK od momentu ich przekazania do momentu całkowitej spłaty zobowiązania.

Kredytobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych już po spłacie kredytu. W takim przypadku dane te stanowią podstawę oceny zdolności kredytowej i podstawę analizy ryzyka kredytowego. Potwierdzają również pozytywną historię kredytową klienta. Są dostępne przez okres wskazany w zgodzie lub do chwili odwołania zgody.

Dowiedz się, jak sprawdzić swój BIK.

W przypadku zobowiązań niespłacanych w sposób terminowy dane są przetwarzane przez BIK przez okres 5 lat. Do przetwarzania danych przez ten czas nie jest wymagana zgoda kredytobiorcy, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • zwłoka w spłacie zobowiązania była dłuższa niż 60 dni,
 • od momentu poinformowania klienta o zamiarze przetwarzania przez bank lub SKOK jego danych, bez jego zgody minęło co najmniej 30 dni.

Art 105a ust 4 i 5 Prawa Bankowego upoważnia BIK do przetwarzania danych związanych ze zobowiązaniami wszystkich klientów przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. Dane mogą być przetwarzane przez tak długi okres w celach statystycznych, ale nie mogą być wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej klientów. Ponadto przetwarzanie danych w takich wypadkach nie wymaga zgód klientów Banków lub SKOK-ów.

Przeczytaj również, jak i gdzie sprawdzić czy masz długi.

Zgodne z prawem usunięcie danych z BIK

Przepisy prawa bankowego określają 3 przypadki, w których możliwe jest zgodne z prawem usunięcie danych z BIK.

Pierwszy przypadek został uregulowany w art. 105a ust 2 Ustawy Prawo Bankowe. Zgodne z prawem usunięć danych z BIK może nastąpić w razie upływu terminu, na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania lub w razie odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, a więc przez aktualnego lub byłego klienta Banku, lub SKOK-u.

Drugi przypadek zgodnego z prawem usunięcia danych z BIK dotyczy upływu pięcioletniego terminu, w jakim banki mogą przetwarzać dane klienta bez jego zgody już po wygaśnięciu zobowiązania.

Trzeci przypadek związany jest z nieprawidłowymi, błędnymi lub omyłkowo wprowadzonymi do systemu BIK danymi.

Brak jakichkolwiek danych kredytowych w bazie BIK oznacza, że z punktu widzenia banku lub SKOK-u klient jest całkowicie anonimowy, a tym samym przysługują mu gorsze warunki kredytowe lub całkowita odmowa przyznania kredytu.

Podmioty, które mogą korygować dane w BIK

Warunkiem dokonania jakiejkolwiek korekty danych jest otrzymanie przez BIK dyspozycji z Banku lub SKOK-u, który uprzednio dane przekazał. Klient musi więc wystąpić do Banku lub SKOK-u z wnioskiem o dokonanie korekty, a podmioty te udzielą właściwej dyspozycji do BIK-u. Czyszczenie BIK jest możliwe jedynie wówczas, kiedy istnieją ku temu odpowiednie podstawy prawne.

Źródła: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939), www.bik.pl

Autorem tekstu jest:
Mateusz, pasjonat internetu i finansów osobistych, prowadzący bloga ZaradnyFinansowo.pl. Blog poświęcony jest prowadzeniu budżetu domowego oraz oszczędzaniu i inwestowaniu dla każdego.

Chwilówki/O Pożyczkach/Czyszczenie BIK – prawdy i mity. Nie daj się naciągnąć!
Przeczytaj także:
 • PESEL2 w arsenale parabanków. Szykują bata na oszustów
 • 1 Opinia

  1 Opinia

  1. CzyszczenieBiku

   Wrzucanie wszystkich firm do jednego worka nie jest sprawiedliwe. Owszem, niektóre firmy obiecują złote góry, nawet takie, których realizacja nie jest możliwa. Jednak, niektóre po prostu rzetelnie do tego podchodzą i z góry zakładają i informują klienta, który wpis można wyczyścić, a który nie. Dlatego jeżeli ktoś ma problemy ze zrozumieniem takiego raportu, a dodatkowo nie wie, jak się zabrać do tego wszystkiego, to polecam i zapraszam do nas, gdzie pomagamy zwykłym ludziom w realizacji czyszczenia biku. Jednak – same realia, to co możliwe. Więcej informacji tutaj: czyszczeniebiku pl

  Zostaw opinię:

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Do Góry