Jakie dochody akceptują firmy pożyczkowe?

Jakie wynagrodzenie akceptują pożyczkodawcy

Zaświadczenie o dochodach, a do tego umowa o pracę na czas nieokreślony to bariery, które osoby chcące zaciągnąć pożyczkę napotykają bardzo często. Szereg wymagań należy spełnić, aby uzyskać pożyczkę, ale taki szerszy formalizm stosują przede wszystkim banki. Firmy pożyczkowe mają zwykle bardziej przyjazne podejście do klienta. Stawiają mniej wymagań. Jakie dochody akceptują firmy pożyczkowe? Sprawdź, czy wszędzie musisz przedstawiać zaświadczenie o dochodach i co uznawane jest za źródło dochodu w oczach pozabankowych instytucji finansowych.

Źródła dochodów – wymogi ze strony banków

Jak pewnie nie raz słyszałeś lub miałeś okazję przekonać się na własnej skórze banki udzielają kredytów mając stuprocentową gwarancję, że kredytobiorca posiada stałe źródło dochodów. W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z zakładu pracy. Procedura weryfikowania zdolności kredytowej może być uproszczona jedynie w sytuacji, kiedy kredytobiorca to klient banku, w którym wnioskuje o kredyt, posiadający tam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływa w każdym miesiącu wynagrodzenie. Jeszcze przed kryzysem gospodarczym banki chętniej udzielały kredytów i akceptowały niemal wszystkie dochody, które klient mógł odpowiednio udokumentować. Współcześnie podejście banków zmieniło się i jest zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Najbardziej akceptowalne źródła dochodów przez banki to te, które gwarantują ciągłość wpływów, co może zapewnić regularną spłatę kredytu. Są to oczywiście głównie dochody z umowy o pracę, emerytury i renty, jeśli przyznana jest ona na czas nieokreślony.

Źródła dochodów – wymogi firm pożyczkowych

W firmy pożyczkowych spotkasz odmienne zasady. Faktem jest, że nie ma wspólnej polityki co do form potwierdzania dochodów pożyczkobiorcy. Każda firma ustala zasady. Ideą chwilówek i pożyczek dostępnych łatwiej niż ma to miejsce w bankach jest to, aby faktycznie były one łatwo dostępne bez potrzeby załatwiania mnóstwa formalności. Możemy tutaj wyróżnić dwa kierunki polityki firm pożyczkowych, a mianowicie polityka wymagająca potwierdzenia dochodu oraz polityka nie wymagająca żadnego formalnego dokumentu potwierdzającego zarobki. Musisz wiedzieć, że te odmienne kierunki polityki różnicują ofertę firmy pożyczkowych. Istotne jest posiadanie stałego dochodu, zazwyczaj trzeba jednak to tylko zadeklarować. Firmy pozabankowe zastrzegają jednak, że w razie pojawienia się wątpliwości, pożyczkobiorca będzie musiał przedstawić jednak odpowiednie dokumenty. Rzeczywistość pokazuje, że zdecydowana większość firm wymaga przede wszystkim wypełnionego wniosku pożyczkowego. Szybkie pożyczki online udzielane są na dowód, po otrzymaniu wniosku i firmy pożyczkowe dokonują weryfikacji w dostępnych bazach dłużników.

Firmy pozabankowe oferujące pożyczki przez internet we wnioskach pożyczkowych umieszczają rubrykę, w której należy zadeklarować miesięczne wpływy. Te miesięczne wpływy mogą pochodzić z różnych źródeł. Tutaj znowu podejście jest różne i firmy pożyczkowe mogą mieć różną politykę w tym zakresie. Niektóre firmy wymieniają konkretne źródła dochodu, które są przez nie uznawane.

Praktycznie wszystkie instytucje pozabankowe akceptują dochody z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • działalności gospodarczej,
 • renty lub emerytury.

W zależności od wymogów konkretnej formy pożyczkowej uznawane mogą być dochody z tytułu:

 • alimentów,
 • zasiłków,
 • stypendiów,
 • programu 500+,
 • innych źródeł, z których odprowadzany jest podatek (np. wynajmu mieszkania lub domu, zysków z inwestycji).

Trzeba dodać, że w przypadku alimentów chodzi o o te przyznawane osobom dorosłym, nie dzieciom. Często zdarza się, że dochody z pracy na czarno i świadczenia socjalne na dzieci nie są w ogóle akceptowane. Większa elastyczność jest jednak odnośnie przelewów z tytułu programu 500+.

Dowiedz się, czy możesz wziąć pożyczkę na 500+.

Podczas wypełniania wniosku lepiej upewnij się, jakie źródła dochodu brane są pod uwagę przez konkretną firmę pożyczkową, z usług której chcesz skorzystać. Informacje możesz zwykle uzyskać na stronie lub kontaktując się z przedstawicielem firmy, czy to telefonicznie, czy to w formie internetowego czatu.

Sposoby weryfikacji zdolności kredytowej poza poświadczeniem dochodów

W sytuacji, kiedy firma pożyczkowa nie wymaga zaświadczenia o dochodach opiera weryfikację pożyczkobiorcy o sprawdzanie go w bazach dłużników. Informacje o Twojej przeszłości w spłacaniu zobowiązań finansowych dostępne są w kilku różnych bazach, do których dostęp mają nie tylko banki. Dane mogą pozyskiwać także firmy pożyczkowe. Potencjalnego pożyczkobiorcę mogą sprawdzić w trzech głównych rodzajach baz:

 • BIK – to baza, z której instytucja pozabankowa może czerpać niezbyt precyzyjne informacje o klientach banków i SKOK-ów.
 • BIG – bazy prowadzone przez różne firmy, do których można trafić po odpowiednim okresie niewywiązania się ze spłaty należności i po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od wierzyciela.
 • ERIF – to baza pozytywnych i negatywnych informacji dotyczących spłat zobowiązań finansowych.
 • KRD – to baza, w której wpisu może dokonać każda osoba posiadająca umowę i potwierdzenie, że dłużnik zalega ze spłatą minimum 60 dni.

Nawet jeśli widniejesz w którejś bazie i potencjalny pożyczkodawca odkryje Twoją negatywną historię w spłacaniu należności, istnieje szansa, że otrzymasz pożyczkę ze względu na możliwość elastycznego podejścia ze strony firmy pożyczkowej.

Dowiedz się, jak i gdzie sprawdzić czy jesteś w BIK, KRD i ERIF.

Weryfikacja źródeł dochodu przez firmy pożyczkowe

dochody akceptowane przez pożyczkodawcę

W szczególnych przypadkach pożyczkodawca może jednak zdecydować o skontrolowaniu prawdziwości informacji odnośnie źródeł dochodu. O ile zaświadczenie o zarobkach uzyskujesz od pracodawcy, o tyle oświadczenie o źródłach dochodu składasz samodzielnie, a więc sam odpowiadasz za prawdziwość przedstawionych w oświadczeniu informacji. Jeśli podasz nieprawdziwe dane, na przykład znacznie zawyżysz osiągane dochody lub podasz nazwę firmy, w której nie pracujesz, musisz liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które mogą Cię dotknąć. Zwykle jest to kara grzywny lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Do kontroli podanych we wniosku pożyczkowym informacji o dochodach i ich źródłach firma pożyczkowa może przystąpić w razie opóźnień w spłacie zobowiązań (odnotowanych w BIK), trafienia na listę dłużników w którejś bazie dłużników, wnioskowania kwoty pożyczki nieadekwatnej do zarobków, posiadania nieregularnych dochodów, a także posiadania kilku aktywnych pożyczek i kredytów.

Dokumenty potwierdzające dochody

Jeśli firma pozabankowa nie wymaga zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy, to swoje dochody możesz udokumentować w inny sposób. Istnieje kilka dokumentów, które stanowią potwierdzenie odnośnie osiąganych dochodów. Może być to wyciąg z konta bankowego, nawet taki wydrukowany samodzielnie, który będzie prezentował comiesięczne wpływy z okresu od 3 do 6 miesięcy w zależności od wymagań konkretnego pożyczkodawcy. Jeśli utrzymujesz się z pracy na umowę o dzieło lub zlecenie, możesz przedstawić umowy oraz rachunki otrzymane od pracodawcy. W przypadku pobierania emerytury lub renty akceptowalne są odcinki renty lub emerytury oraz dokumenty potwierdzające przyznanie określonego świadczenia. Jeśli dochód stanowią środki finansowe z tytułu stypendium lub zasiłków, przedstaw dokument stwierdzający ich przyznanie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przedstawić PIT za ubiegły rok.


Chwilówki  /  O Pożyczkach  /  Jakie dochody akceptują firmy pożyczkowe?


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry