Wieczne pytanie w social lending – czy muszę zapłacić podatek od odsetek?

Pytanie o opodatkowanie w social lending

Przez social lending rozumie się udzielanie pożyczek na rynku pozabankowym za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonych stron internetowych. Co ważne, pożyczkodawcą jest najczęściej osoba fizyczna i to ona przekazuje swoje nadwyżki finansowe bezpośrednio kredytowanemu z pominięciem jakiejkolwiek instytucji. Dla wielu jest to świetna alternatywa dla lokat bankowych – w ten sposób uzyskują znacznie większe odsetki. Jednakże, pojawił się problem dotyczący kwestii opodatkowania.

Jakim podatkiem należy obłożyć odsetki uzyskane w ten sposób?

Niestety interpretacja sądów i urzędów skarbowych jest rozbieżna.

Jedni podkreślają, iż nie jest to działalność gospodarcza, a uzyskane przychody powinny być opodatkowane 19% podatkiem Belki. Zgodnie z tą interpretacją za działalność gospodarczą nie można uznać udzielania pożyczek przez Internet przez osoby fizyczne, gdyż nie spełnia ona kryteriów formalnych zawartych w art. 5a. ust 6 Ustawy o podatku dochodowym. Te przychody należy dołączyć do katalogu przychodów typu „inne”, które nie podlegają opodatkowaniu PIT-em.

Jednak są też tacy, którzy twierdzą, iż odsetki uzyskane z pożyczek social lending powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, iż czynności podejmowane są w celach zarobkowych, co oznacza spełnienie pierwszej przesłanki z definicji „działalności gospodarczej”. Po drugie, prowadzona jest we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Co oznacza, iż kapitałodawca ponosi ryzyko ewentualnego braku spłaty. Po trzecie, pożyczanie odbywa się na zasadach zorganizowanych zgodnych z regulaminami serwisów. Jednak kluczową kwestię odgrywa sposób wykonywania tej działalności i to ona jest najczęstszym problem sporów. Jeżeli obrót posiadanymi środkami odbywa się w sposób ciągły, to istnieje podstawa do uznania tej działalności za działalność gospodarczą.

Jeżeli uzyskane odsetki zakwalifikujemy jako przychód z działalności gospodarczej, wówczas trzeba je wykazać w corocznym zeznaniu podatkowym.

Zatem, co należy zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem, które może oszczędzić nam wielu kłopotów, jest złożenie wniosku z prośbą o interpretację, w jaki sposób należy zakwalifikować dochody. Warto pamiętać, iż należy w takim piśmie zwrócić szczególną uwagę na charakter tej działalności. Przykładowo, udzielanie takich pożyczek przez miesiąc, a następnie całkowite zaprzestanie obrotu kapitałem stanowi podstawę do zakwalifikowania odsetek jako przychodów kapitałowych.

Podatki nie ominą też osoby pożyczającej

Ta z kolei musi uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% od wartości pożyczonej kwoty. Jednakże, jeśli kwota środków uzyskanych od jednej osoby w ciągu 3 lat nie przekracza 5 000 zł, to transakcja zwolniona jest z opodatkowania. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku, gdy zadłużono się u wielu podmiotów na sumę nie wyższą niż 25 000 złotych. Jeżeli jednak pożyczkobiorca spełnia przesłanki do zapłaty podatku, musi to uczynić do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Podsumowując…

Opinia sądów w kwestii odsetek od social lending nie jest jednoznaczna. Niekiedy te sama sprawa może uzyskać różne kwalifikacje prawne. Dlatego też warto zwrócić się o opinie do doradcy podatkowego lub innego specjalisty. Warto pamiętać, iż od uzyskanej odpowiedzi przysługuje prawo zaskarżenia.

Chwilówki/Porady Finansowe/Wieczne pytanie w social lending – czy muszę zapłacić podatek od odsetek?
Przeczytaj także:
  • Czym są pożyczki społecznościowe? Poznaj wady i zalety
  • Historia Social Lending w Polsce
  • Pozycz.pl – social lending po Polsku
  • Dodaj Opinie

    Zostaw opinię:

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Do Góry