Kim jest żyrant? Jakie są konsekwencje bycia żyrantem?

Podpisanie umowy przez poręczyciela

Żyrant, inaczej zwany poręczycielem, gwarantem to osoba, która udziela poręczenia czy gwarancji, podpisując spłatę weksla zobowiązania finansowego za dany podmiot.

Słowo pochodzi z języka łacińskiego “gyrus”, co znaczy “obieg”.  W Polsce żyrantem potocznie nazywa się wszystkie osoby, odpowiedzialne finansowe przed pożyczkodawcą, w razie braku spłaty zaległości przez pożyczkobiorcę.

W rolę żyranta zwykle wciela się członek rodziny lub bliski przyjaciel, do którego została wysunięta prośba o pomoc. Aby otrzymać kredyt pozwalający spełnić marzenia, czasami nie obejdzie się bez zaangażowania w umowę pomiędzy bankiem, a klientem osoby trzeciej, czyli żyranta. Polacy najczęściej zgadzają się na bycie gwarantem kredytu bliskiej osoby, aby nie doprowadzić do konfliktów wewnątrz rodziny. Niestety, coraz częściej zdarza się, że spłata kredytu ostatecznie zostaje przeniesiona na barki żyranta. Jaka dokładnie odpowiedzialność i jakie prawa ma gwarant według przepisów?

Dowiedz się, jak odmówić komuś pożyczenia pieniędzy.

Kosztowna pomoc

Według danych zgromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej z maja 2015 roku, na poręczenie zgodziło się już 480 tys. osób. Dzięki temu 391 tys. kredytów zostało udzielonych przez banki. Aż 10,4% z tych zobowiązań jest nieuregulowanych. Jak widać istnieje realna szansa, że zapewnienie gwarancji cudzej pożyczki, może nagle stać się naszym zobowiązaniem.

Kiedy w grę wchodzi żyrant?

Bank zwraca się do klienta o przedstawienie jednego lub więcej żyrantów w momencie, jeśli konsument ma negatywną historię kredytową lub do tej pory nie posiadał żadnego zobowiązania, przez co jeszcze nie zbudował sobie historii kredytowej w BIK. Rola żyranta obowiązuje do momentu, w którym główne zobowiązanie nie zostanie uregulowane.

Czy warto pomóc?

Każdy przypadek jest indywidualny, więc to czy warto poręczyć kredyt osobie z naszego bliskiego otoczenia, zależy od naszej oceny sytuacji. Z pewnością jednak taki krok należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ może przesądzić o naszym finansach na długie lata. Kolejnym minusem bycia żyrantem jest to, że nasza zdolność kredytowa jest obniżona. Jeśli planujemy wziąć kredyt na realizacji własnych celów, może okazać się to niemożliwe ze względu na udzielone poręczenie.

Jakie możliwości gwarancji odnośnie do swojego majątku ma… gwarant?

Warto zminimalizować ewentualne negatywne konsekwencje, jeśli już zdecydowaliśmy się na bycie żyrantem. Możemy postawić warunek, aby kredytobiorca znalazł jeszcze jednego żyranta. Wtedy spłata długu będzie tylko częściowo nas obciążać. Kolejnym krokiem jest negocjowanie z bankiem poręczenia tylko części kwoty, którą zaciąga kredytobiorca oraz na określony czas. Możemy poprosić bank również o informowanie nas w sytuacji, gdy raty nie są płacone w terminie. Dobrym rozwiązaniem jest zawarcie w umowie zapisu, który zobowiązuje bank najpierw do pobrania zaległych opłat z majątku kredytobiorcy, a dopiero później od nas. Z kolei z dłużnikiem możemy osobno podpisać umowę, w której część swojego majątku udziela nam pod zastaw.

Zobacz też- kiedy musisz spłacić pożyczki żony lub męża.

Możemy starać się również o poręczenie czasowe. Dzięki temu żyrant odpowiada majątkiem, tylko w określonym czasie, niemniej tego typu zapisy są rzadko stosowane przez banki i firmy pożyczkowe.

Konsekwencje bycia żyrantem

Odpowiedzialność żyranta i dłużnika z tytułu podpisanej umowy

Podpisując umowę żyrant odpowiada swoim majątkiem za spłatę zadłużenia

Zanim weźmiemy na siebie odpowiedzialność, jaka płynie z bycia żyrantem, warto wcześniej zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami w razie możliwych problemów kredytobiorcy ze spłatą. Jeśli osoba, która wzięła pożyczkę przestanie ją spłacać, bank przerzuci odpowiedzialność na nas, co oznacza, że będziemy dłużnikiem danego banku. Pamiętajmy, że w polskim prawie odpowiedzialność dłużnika i żyranta wobec pożyczkodawcy jest solidarna. Reguluje to art. 879 §1 kodeksu cywilnego.

Warto zastanowić się przed udzieleniem gwarancji, czy stać nas w razie kłopotów na dźwignięcie rat danego kredytu. Jeśli jest to w naszej sytuacji niemożliwe, musimy liczyć się z tym, że udzielone poręczenie i chęć pomocy, obróci się przeciwko nam, doprowadzając do ruiny nasze finanse. Znane są przypadki, gdy poręczyciele tracili swoje samochody, a nawet mieszkania!

Czy można wycofać podpis?

Wycofanie się z poręczenia po podpisaniu umowy z bankiem jest bardzo trudne. Jeśli kredytobiorca spłaca raty w terminie, może przedstawić inne zabezpieczenie spłaty długu. Tylko wtedy bank może zwolnić nas z zobowiązania. W innym przypadku, żyrant może mieć co najwyżej nadzieję, że dłużnik spłaci wszelkie zaległości w terminie.

Chwilówki/Porady Finansowe/Kim jest żyrant? Jakie są konsekwencje bycia żyrantem?
Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Do Góry