Jak odstąpić od umowy pożyczki? Kiedy masz do tego prawo?

Odstąpienie od umowy

Zachęceni stosunkowo prostym i szybkim dostępem do gotówki, często pochopnie decydujemy się na zaciągnięcie pożyczki w jednej z licznie działających na naszym rynku firm pozabankowych. Podjęcie takiej decyzji jest tym łatwiejsze, że z reguły w grę wchodzą niewielkie kwoty, w związku z czym nie widzimy problemu w ich ewentualnej spłacie. Czasami jednak już po fakcie przychodzi refleksja, że tak naprawdę popełniliśmy błąd i pojawia się kwestia odstąpienia od umowy pożyczki.

Ustawodawstwo unijne, a za nim krajowe, daje możliwość wycofania się z tego rodzaju pochopnej decyzji. Odnośne przepisy znajdziemy w Ustawie o kredycie konsumenckim zamieszczonej w Dz. U. Nr 126, poz. 715. W myśl tych przepisów pożyczkobiorca nie tylko ma prawo do odstąpienia od umowy w określonym terminie, ale nie musi również podawać żadnych przyczyn odstąpienia. Z kolei pożyczkodawca powinien wraz z umową dostarczyć klientowi wzór oświadczenia, które składamy odstępując od umowy.

Kluczową sprawą, niezależnie od tego, czy zaciągamy pożyczkę w firmie pozabankowej, czy kredyt gotówkowy w banku, jest dotrzymanie terminu 14 dni od momentu podpisania umowy chwilówki. Zgodny ze wzorem wniosek o odstąpienie można dostarczyć osobiście do siedziby pożyczkodawcy lub pośrednika finansowego, jeśli z nim podpisywaliśmy umowę, ewentualnie do placówki banku. Oświadczenie o rezygnacji można też wysłać pocztą, nawet ostatniego dnia przed upływem terminu 14 dni, liczy się bowiem w tym przypadku data stempla pocztowego. Warto wiedzieć, że ustawowy termin 14 dni jest terminem minimalnym, natomiast możemy się spotkać z sytuacją, kiedy umowa dopuszcza dłuższy okres na złożenie wniosku o odstąpienie. Termin minimalny określony przez ustawę ulega także przedłużeniu, jeśli zawarta między stronami umowa nie zawierała wszystkich niezbędnych i obowiązkowych danych, jakich wymagają przepisy prawa. W takim przypadku termin 14 dni zaczyna biec od momentu uzupełnienia tych danych.

Dowiedz się również, co powinna zawierać umowa chwilówki pożyczki.

Jakie są koszty odstąpienia od umowy pożyczki?

Samo odstąpienie od umowy pożyczki nie wiąże się z żadnymi kosztami, ponieważ pożyczkodawcy nie przysługuje w takiej sytuacji ani prowizja, ani żadna opłata. Na zwrot otrzymanych w ramach pożyczki czy kredytu pieniędzy mamy aż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ponieważ jesteśmy zobowiązani nie tylko do oddania całej pożyczonej kwoty, ale i naliczonych za okres jej posiadania odsetek, każdy dzień przetrzymywania pieniędzy dłużej oznacza dodatkowe odsetki.

Dowiedz się, również czy opłaca się wcześniej spłacić pożyczkę.

Przepisy wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą zarówno gotówkowych kredytów bankowych, jak i pożyczek zwanych chwilówkami oraz pożyczek ratalnych, bowiem i takowe są niekiedy w ofercie pozabankowych firm pożyczkowych. W każdym z wymienionych instrumentów finansowych dopuszczalne jest odstąpienie od umowy, chociaż niekiedy może się to wiązać z bardziej skomplikowanymi procedurami lub powodować szczególne sytuacje. Dotyczy to na przykład okoliczności, kiedy bierzemy pożyczkę chwilówkę na 15 dni, odstępujemy od umowy i w rezultacie mamy obowiązek ją zwrócić w ciągu 30 dni.

Poradnik przygotował portal internetowy https://extrafinanse.pl/

Chwilówki/Porady Finansowe/Jak odstąpić od umowy pożyczki? Kiedy masz do tego prawo?
Przeczytaj także:
  • Jak reklamować pożyczkę?
  • Dodaj Opinie

    Zostaw opinię:

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Do Góry