Porady

Jak odstąpić od umowy pożyczki? Kiedy masz do tego prawo?

Odstąpienie od umowy

Zachęceni stosunkowo prostym i szybkim dostępem do gotówki, często pochopnie decydujemy się na zaciągnięcie pożyczki w jednej z licznie działających na naszym rynku firm pozabankowych. Podjęcie takiej decyzji jest tym łatwiejsze, że z reguły w grę wchodzą niewielkie kwoty, w związku z czym nie widzimy problemu w ich ewentualnej spłacie. Czasami jednak już po fakcie przychodzi refleksja, że tak naprawdę popełniliśmy błąd i pojawia się kwestia odstąpienia od umowy pożyczki.

Ustawodawstwo unijne, a za nim krajowe, daje możliwość wycofania się z tego rodzaju pochopnej decyzji. Odnośne przepisy znajdziemy w Ustawie o kredycie konsumenckim zamieszczonej w Dz. U. Nr 126, poz. 715. W myśl tych przepisów pożyczkobiorca nie tylko ma prawo do odstąpienia od umowy w określonym terminie, ale nie musi również podawać żadnych przyczyn odstąpienia. Z kolei pożyczkodawca powinien wraz z umową dostarczyć klientowi wzór oświadczenia, które składamy odstępując od umowy.

Kluczową sprawą, niezależnie od tego, czy zaciągamy pożyczkę w firmie pozabankowej, czy kredyt gotówkowy w banku, jest dotrzymanie terminu 14 dni od momentu podpisania umowy. Zgodny ze wzorem wniosek o odstąpienie można dostarczyć osobiście do siedziby pożyczkodawcy lub pośrednika finansowego, jeśli z nim podpisywaliśmy umowę, ewentualnie do placówki banku. Oświadczenie o rezygnacji można też wysłać pocztą, nawet ostatniego dnia przed upływem terminu 14 dni, liczy się bowiem w tym przypadku data stempla pocztowego. Warto wiedzieć, że ustawowy termin 14 dni jest terminem minimalnym, natomiast możemy się spotkać z sytuacją, kiedy umowa dopuszcza dłuższy okres na złożenie wniosku o odstąpienie. Termin minimalny określony przez ustawę ulega także przedłużeniu, jeśli zawarta między stronami umowa nie zawierała wszystkich niezbędnych i obowiązkowych danych, jakich wymagają przepisy prawa. W takim przypadku termin 14 dni zaczyna biec od momentu uzupełnienia tych danych.

Jakie są koszty odstąpienia od umowy pożyczki?

Samo odstąpienie od umowy pożyczki nie wiąże się z żadnymi kosztami, ponieważ pożyczkodawcy nie przysługuje w takiej sytuacji ani prowizja, ani żadna opłata. Na zwrot otrzymanych w ramach pożyczki czy kredytu pieniędzy mamy aż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ponieważ jesteśmy zobowiązani nie tylko do oddania całej pożyczonej kwoty, ale i naliczonych za okres jej posiadania odsetek, każdy dzień przetrzymywania pieniędzy dłużej oznacza dodatkowe odsetki.

Przepisy wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą zarówno gotówkowych kredytów bankowych, jak i pożyczek zwanych chwilówkami oraz pożyczek ratalnych, bowiem i takowe są niekiedy w ofercie pozabankowych firm pożyczkowych. W każdym z wymienionych instrumentów finansowych dopuszczalne jest odstąpienie od umowy, chociaż niekiedy może się to wiązać z bardziej skomplikowanymi procedurami lub powodować szczególne sytuacje. Dotyczy to na przykład okoliczności, kiedy bierzemy pożyczkę chwilówkę na 15 dni, odstępujemy od umowy i w rezultacie mamy obowiązek ją zwrócić w ciągu 30 dni.

Poradnik przygotował portal internetowy https://extrafinanse.pl/


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Do Góry