Co kryje się pod pojęciem RRSO? Poradnik dla przyszłych kredytobiorców

Rozszyfrujemy Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania

Większość przyszłych kredytobiorców przy wyborze przyszłego kapitałodawcy kieruje się głównie oprocentowaniem nominalnym. Niesłusznie. Istnieją bowiem dużo doskonalsze wskaźniki jak np. oprocentowanie rzeczywiste czy właśnie RRSO, który został wprowadzony przez ustawę o kredycie konsumenckim. Co to jest i jak się go wylicza? I dlaczego jest lepszy?

Zacznijmy od tego, co kryje się pod pojęciem RRSO

RRSO czyli roczna rzeczywista stopa procentowa (zgodnie z obowiązującą ustawą) jest wskaźnikiem, który uwzględnia wszelkie koszty kredytu, a następnie porównuje je z sumą faktycznie otrzymaną do dyspozycji. Wzór na jego obliczenie jest bardzo skomplikowany, dlatego też w praktyce banki wykorzystują do obliczeń specjalne programy komputerowe. Natomiast konsument może posłużyć się kalkulatorami RRSO dostępnymi w Internecie. Jednakże dla porządku przytoczymy ten wzór:

.

X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;

m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;

k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;

Ck – kwotę wypłaty k;

tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;

mʹ – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;

l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;

Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;

Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Wzór oraz wytłumaczenie oznaczeń pochodzą z ustawy o kredycie konsumenckim (załącznik 4).

Upraszczając można uznać, że wskaźnik ten obrazuje, ile od gotówki otrzymanej należy odjąć dopłat i innych kosztów, które są rozłożone w czasie. Jego wysokość zależy od wysokości oddawanych rat oraz od okresu kredytowania (czyli czasu, jaki mamy na spłatę).

Jednakże warto przytoczyć pewne podstawowe założenia tego algorytmu. Zatem:

  • Kwoty, które strony uiszczają (tzn. bank kredytobiorcy, a następnie kredytobiorca bankowi) nie muzą być tej samej wysokości, ani nie muszą być dokonywane w równych odcinkach czasu;

  • Za datę początkową uznaje się dzień pierwszej wypłaty raty zadłużenia;

  • W obliczeniach używa się pełnych lat bądź ich ułamków w zależności od przyjętych warunków kredytu;

  • Uzyskany wynik należy podać z dokładnością co najmniej jednego miejsca po przecinku z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących zasad zaokrąglania liczb (czyli cyfry mniej niż 5 „w dół”, a większe „do góry”).

Dlaczego warto posługiwać się tym wskaźnikiem?

W tym celu posłużę się prostym przykładem. Zaciągnęliśmy kredyt o wartości 1000 zł na rok z oprocentowaniem 10%. Suma odsetek wyniesie 54,99 złotych. Jednakże trzeba również zapłacić prowizję i doliczyć inne opłaty, których suma wynosi np. 150 złotych. Zatem, łącznie oprócz kapitału, zapłacimy kredytodawcy 199, 99 złotych. Z tego wynika, że rzeczywiste oprocentowanie oraz RRSO będą znacznie wyższe niż oprocentowanie nominalne, gdyż uwzględniono dodatkowe koszta.

Jakie wartości wskaźnika można uznać za „w porządku”?

W przypadku kredytów bankowych wskaźnik ten waha się w granicach 10-30%. Natomiast w przypadku instytucji pożyczkowych wzrasta do poziomu 80-120%, a w przypadku chwilówek nawet do 1000% i więcej. Jednakże, RRSO zawsze będzie wyższy od oferowanego nominalnego oprocentowania. Warto również pamiętać, że dla kolejnych miesięcy, wskaźnik ten będzie coraz niższy. A to dlatego, że każda kolejna spłacana rata oraz koszta są coraz niższe.

Dlaczego wprowadzono RRSO?

Wskaźnik ten ma pokazać klientom oprocentowanie kredytu przy uwzględnieniu odsetek oraz innych ponoszonych kosztów w stosunku do otrzymywanej kwoty. Ponadto wprowadzenie jednej ogólnie obowiązującej miary ułatwia konsumentom trafną ocenę ofert i szybkie ich porównanie.

Podsumowując

Decydując się na kredyt zwracajmy uwagę na inne parametry niż oprocentowanie nominalne. Dobrym wskaźnikiem jest RRSO ponieważ przy jego wyliczeniu uwzględniane są odsetki oraz inne dopłaty i koszta z tytułu zaciągnięcia kredytu (np. prowizje). Jest to wskaźnik podawany zarówno przez banki jak i instytucje pożyczkowe. Dlatego też konsument ma szansę porównać oferty z sektora bankowego i pozabankowego. Nie da się ukryć, że RRSO w instytucjach pożyczkowych będzie zawsze dużo wyższy i może sięgnąć nawet poziomu 1000%. Ponadto, na jego wysokość wpływa także czas kredytowania oraz wysokość oddawanych rat.


Chwilówki  /  Porady Finansowe  /  Co kryje się pod pojęciem RRSO? Poradnik dla przyszłych kredytobiorców


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry