Chwilówki – co powinna zawierać umowa? Przepisy, akty prawne

Chwilówki w przepisach

Najważniejszym aktem prawnym dla klientów firm z branży finansowej jest ustawa o kredycie konsumenckim. Poniżej zaprezentowano esencję przepisów zawartych w ustawie.

I. Rodzaje umów

Ustawa systematyzuje obowiązki firm oferujących chwilówki. Akt prawny ma zastosowanie w wielu rodzajach umów.

– umowa pożyczkowa, czyli najczęściej sporządzany dokument pomiędzy stronami transakcji.
– umowa kredytowa, zawierana na piśmie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.
– spełnienie świadczenia pieniężnego, czyli zadośćuczynienie na rzecz wierzyciela. Jest to część wydzielona z majątku dłużnika, wyrażona w postaci równowartości w gotówce.
– umowę, dzięki której konsument otrzymuje od kredytodawcy przyrzeczenie udzielenia pożyczki i związaną z aportem środków pieniężnych oprocentowanych poniżej stopy rynkowej.

II. Wzorowa umowa

Chwilówka jest w rozumieniu przepisów kredytem konsumenckim i podlega wszystkim uregulowaniom nakładanym przez ustawę.

Umowa obwarowana jest dopełnienia wymogu formy pisemnej. Na pożyczkodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentu do wglądu.

Treść powinna zawierać:

– Dane obu stron;
harmonogram spłaty pożyczki;
– istotne terminy;
– kwota pożyczki;
– oprocentowanie i sposób jego zmiany;
– opłaty pobierane w związku z udzieleniem pożyczki.

Należy szczególnie przeanalizować powyższy punkt odnośnie do zapisów umowy. Często banki odrabiają straty z racji obniżonego oprocentowania poprzez dodatkowe opłaty pobierane w związku z udzieleniem pożyczki.

– informacje o innych obciążeniach, które ponosi klient
– RRSO, czyli całkowity koszt pożyczki.
– sposób zabezpieczenia kredytu
– warunki przedterminowej spłaty.

Przeczytaj również, jakie masz prawa i obowiązki związane z umową pożyczki.

III. Krótszy okres spłaty.

Chwilówka może być spłacona przed wyznaczonym w umowie terminem. Pożyczkodawca musi przeliczyć i zwrócić nadpłacone odsetki i nie przysługuje mu rekompensata z tytułu utracenia części zysku.

IV. Rezygnacja z usługi.

Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni. Czas liczy się od chwili zapoznania się z tą informacją, dostarczoną przez usługodawcę na piśmie. Nie później jednak niż trzy miesiące od chwili podpisania umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga również formy pisemnej.

V. Koszty przygotowawcze.

Przed 18. 12. 2011 wiele firm stosowało niewłaściwe praktyki, pobierając tak zwane opłaty związane z obsługą potencjalnego klienta. Zaciągający pożyczki online na konto nie mają obowiązku pokrywania opłat związanych ze wstępną obsługą.
Chwilówka może być obciążona dodatkowymi kosztami dopiero po podpisaniu umowy.

Dowiedz, co zrobić gdy zostałeś oszukany przez chwilówkę.

VI. Cel pożyczki.

Zaciągając kredyt, należy podać kredytodawcy, na co potrzebujemy pieniądze. Inaczej jest w wypadku chwilówki. W tym wypadku nie ma takiego obowiązku.

Podsumowując, chwilówka uregulowana jest przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym i ustawami powiązanymi.

Poznaj również, jak możesz reklamować pożyczkę.


Chwilówki  /  Porady Finansowe  /  Chwilówki – co powinna zawierać umowa? Przepisy, akty prawne


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry