ZFP: Firmy pożyczkowe to nie parabanki

Firmy pożyczkowe a parabanki

W ciągu ostatniego roku ustawodawca podjął szereg działań regulacyjnych wobec sektora instytucji pożyczkowych, których głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów.

Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie do porządku prawnego definicji instytucji pożyczkowej. Od kwietnia 2016 roku jedynymi niebankowymi podmiotami gospodarczymi udzielającymi pożyczek konsumenckich są firmy, które spełniają określone w ustawie wymogi kapitałowe i organizacyjne.

 

WPROWADZENIE DEFINICJI INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ
Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw
 • instytucje pożyczkowe mają obowiązek działać w formie spółki z.o.o lub s.a. z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 200 tys. zł,
 • ograniczono maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczki do 25% kwoty pożyczki i 30% za każdy rok umowy, przy czym łączny koszt nigdy nie może przekroczyć 100%,
 • ograniczono koszty windykacyjne w oparciu o stopę referencyjną NBP – obecnie do 14% rocznie.
WIĘKSZA OCHRONA KONSUMENTÓW
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
 • instytucje pożyczkowe zostały zobligowane do płacenia składki na Rzecznika Finansowego w oparciu o wielkość sumy aktywów (0,02%),
 • Rzecznik Finansowy na drodze decyzji może nałożyć karę do 100 tys. zł na podmiot, który np. nie dochowa terminu odpowiedzi na reklamację klienta .
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
 • UOKiK może wydać decyzję o zaniechaniu stosowania praktyk/produktu zagrażającego zbiorowym interesom konsumentów, tzn. może arbitralnie wycofać produkt z rynku,
 • o abuzywności/niedozwolonym charakterze zapisów umowy decyduje Prezes UOKiK,
 • wprowadzenie instytucji Tajemniczego Klienta, który ma zbierać dowody w sprawie niedozwolonych praktyk naruszających interes konsumenta.

Efekty wprowadzonych zmian już są widoczne. Odsetek klientów spłacających pożyczki poprzez zaciąganie nowych spadł o 60%. Współczynnik odrzuceń wniosków o pożyczkę wzrósł o 9 p. proc., a to oznacza, że tylko co trzecia nowa osoba aplikująca o pożyczkę otrzymuje ją. Ponadto spadły koszty windykacyjne – średnio o 306 zł od jednej przeterminowanej umowy o kredyt konsumencki.

Polski sektor instytucji pożyczkowych przeszedł długą drogę. Zmiany legislacyjne były niezbędne do podniesienia poziomu bezpieczeństwa konsumentów.

Sprawdź naszą recenzję pożyczki w Wonga.

Instytucje pożyczkowe nie mają nic wspólnego z parabankami

W oficjalnych dokumentach urzędowych oraz w opracowaniach naukowych przyjmuje się, że termin „parabank” jest prawidłowo używany tylko w stosunku do podmiotów wykonujących czynności obłożone sankcją karną opisaną w art. 171 ust. 1 Prawa bankowego, który stanowi: “Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 10 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5”

W związku z tym należy przyjąć, że na polskim rynku nie ma „parabanków”, które wykonywałyby działalność legalnie, a już na pewno nie są nimi instytucje pożyczkowe.

źródło: Informacje Prasowe Związku Firm Pożyczkowych

Chwilówki/Aktualności/ZFP: Firmy pożyczkowe to nie parabanki
Przeczytaj także:
 • Czym jest pożyczka typu „chwilówka” ? Poznaj też definicję parabanków
 • Dodaj Opinie

  Zostaw opinię:

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Do Góry