Co dalej z refinansowaniem pożyczek? KNF odpowiada na nowy projekt „ustawy antylichwiarskiej”

Refinansowanie pożyczek w opinii KNF

W odpowiedzi, na proponowany przez Ministerstwo Finansów projekt, Komisja Nadzoru Finansowego zwraca szczególną uwagę na powszechne praktyki tzw. refinansowania i pośredniczenia. Rodzi to pytanie, czy ostateczny kształt nowych regulacji, obejmie również i tę działalność.

Ja już pisaliśmy, nowy projekt ustawy antylichwiarskiej, może przyczynić się do upadku branży pozabankowej. Stąd też Związek Firm Pożyczkowych wnosi o zmianę najbardziej kontrowersyjnych punktów, w tym przede wszystkim maksymalnych kosztów odsetkowych.

Na propozycji suchej nitki nie pozostawił Cezary Kaźmierczak, prezes Zwiazku Przedsiębiorców i Pracodawców, który kreuje czarną wizję sektora pozabankowego: „Pojawią się chłopcy w dresach i z łańcuchami„.

Projekt ustawy od kilku tygodni jest na etapie opiniowania. Wśród licznych opinii, szczególnie interesująca jest Komisji Nadzoru Finansowego. Jak czytamy w ostatnim akapicie, na stronie drugiej:

„…UKNF zwraca uwagę na realizowaną przez niektóre podmioty pośredniczące w udzielaniu kredytów konsumentów (pośrednicy kredytowi lub finansowi), praktykę polegającą na wydłużaniu łańcucha pośredników, z których każdy pobiera opłatę od konsumenta, a sumaryczny koszt pozaodsetkowy (często także kredytowany) jakim obciążony jest konsument, stanowi np. aż 1/3 wartości umowy. Jak wynika z sygnałów docierających do UKNF, konsumenci przed zawarciem umowy kredytowej, nie tylko nie otrzymują informacji o tym, jakie są wszystkie koszty związane z pośrednictwem w zawarciu umowy kredytowej, i czy te koszty pokrywa konsument, czy też pośrednik otrzymuje wynagrodzenie od kredytodawcy, ale też innych informacji, do których przekazania zobligowani są pośrednicy finansowi na podstawie art. 28 ustawy o kredycie konsumenckim…”.

źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Po wejściu ustawy w dniu 11 marcia 2016 roku część podmiotów finansowych zmieniłą swoją działalność, opierając się głównie na refinansowaniu/pośredniczeniu pożyczek. Choć jest to w pełni legalne, to budzi to szereg wątpliwości.

To pierwsza tego typu propozycja, która zwraca szczególną uwagę, na tego typu działania. W związku z tym, kwestią otwartą jest to, czy projektodawca uwzględni opinię KNF i jak zmieniłby się rynek, po uwzględnieniu tego typu opinii w ostatecznym kształcie nowej „ustawy antylichwiarskiej”.

Ilustracja: pixabay

 

Chwilówki/Aktualności/Co dalej z refinansowaniem pożyczek? KNF odpowiada na nowy projekt „ustawy antylichwiarskiej”


Przeczytaj także:
  • Czym jest refinansowanie pożyczki chwilówki?

  • Dodaj Opinie

    Zostaw opinię:

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Do Góry