Dwie firmy ukarane przez UOKiK za “reklamy” z 2014 roku!

UOKiK ukarał Aasa Polska i Wonga

Okres przedświąteczny to czas, aby zachęcić klientów do swojej oferty. Według UOKiK dwie firmy z naszej branży działały nieetycznie.

Instytucja uznała działania Asa Kredyt i Wonga za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jak czytamy z komunikatu wydanego przez urząd, w przypadku brytyjskiej firmy:

…Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przeciwko Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje się za naruszające zbiorowe interesy konsumentów praktyki polegające na prezentowaniu w reklamach telewizyjnych oraz w reklamach upowszechnianych w sieci Internet poprzez VOD, dotyczących kredytu konsumenckiego, emitowanych w ramach kampanii: 1. „10 zł”, 2. „710 zł”, 3. „Droga”, 4. „Lodówka”, 5. „Ubrania zima” oraz 6. „Pralka” zawierających dane dotyczące kosztu kredytu, informacji o: a. stopie oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, b. całkowitej kwocie kredytu, c. rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, d. czasie obowiązywania umowy, e. całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta oraz wysokości rat, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie z uwagi na wielkość czcionki oraz krótki czas ich prezentacji, co jest niezgodne z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm.) a poprzez to stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie ich stosowania z dniem 16 grudnia 2014 r.

źródło: UOKiK z dnia 17/12/2015 – “Reklamy kredytów konsumenckich” / DECYZJA Nr RKT – 16/2015

Co ważne, urząd nakłada na Wongę obowiązek opublikowania sentencji decyzji i uwaga — nakazuje zwrócić 10 zł wszystkim konsumentom, którzy między 1 listopada 2014 r. a 15 grudnia 2014 r. zawarli ze spółką umowę pierwszej pożyczki!

Z kolei w przypadku Aasa Polska stwierdzono:

…Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, działanie Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, polegające na niewskazywaniu w reklamach pożyczki gotówkowej w ramach jesiennej oraz świątecznej kampanii reklamowej – upowszechnianych w sieci Internet za pośrednictwem bannerów pod hasłem: Tak niski koszt pożyczki tylko w Aasa oraz w ulotkach reklamowych pn.: RODZINNE ŚWIĘA Z AASA oraz STAĆ CIĘ NA SPEŁNIANIE MARZEŃ TAK NISKI KOSZT POŻYCZKI TYLKO W AASA rozprowadzanych przez biura agentów współpracujących z Aasa Polska S.A. – zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego – na podstawie reprezentatywnego przykładu, informacji o kwocie odsetek, jaką będzie zobowiązany ponieść konsument przy spłacie ww. pożyczki.

źródło: UOKiK z dnia 9/12/2015 – “Reklamy kredytów konsumenckich” /DECYZJA NR RKR – 14/2015

W przypadku Aaasa, firma będzie zobowiązana do publikacji decyzji UOKiK na własnej stronie internetowej. Tak jak w przypadku Wongi, urząd miał wątpliwości co do reklamy emitowanych przez firmę w 2014 roku.

Crediteo sprawdza reklamy

Postanowiliśmy wnikliwie przeczytać decyzję urzędu i sprawdzić jak wyglądały zakwestionowane reklamy. Niestety, linki do filmików już znikły w sieci. Znaleźliśmy jedynie pojedyncze wzmianki na stronach konkurencji, które za swoim pośrednictwem prezentowały filmy np. tutaj: https://www.kasao.pl/nowosci/nowe-reklamy-video-wonga—pozyczka-za-10-zl-do-splaty-w-60-dni (stan na 28-12-2015 r.)

Próba obejrzenia reklamy jest też już niemożliwa:

Brak reklamy w serwisie Youtube

Decyzja UOKiK, choć dotyczy reklam z 2014 r. jest ostateczna. Firmom przysługuje odwołanie się do  Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

Chwilówki/Aktualności/Dwie firmy ukarane przez UOKiK za “reklamy” z 2014 roku!
Przeczytaj także:
  • Asa Kredyt
  • Dodaj Opinie

    Zostaw opinię:

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Do Góry