Czy pójdziesz do więzienia za długi? Co się stanie?

więzienie za długi

Z tego artykułu dowiesz się także, czy za niespłaconą chwilówkę możesz trafić za kratki. Podpowiadamy, za co tak naprawdę można trafić do więzienia i ile czasu w nim możesz spędzić.

Osoby mające problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych są narażone na różne konsekwencje. Czasem zadłużenie powstaje wskutek trudnej sytuacji finansowej, czasem jednak są wynikiem zamierzonych działań. Czy za długi można iść do więzienia? Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, zobacz, co tak naprawdę Ci grozi za problemy z wypłacalnością.

Co grozi za niepłacenie długów?

Zadłużenie to powszechny problem Polaków. Korzystając z okazyjnych ofert chwilówek, łatwo wpaść w spiralę finansowych kłopotów. Zaczyna się od jednej chwilówki, potem następna i okazuje się, że domowy budżet nie jest w stanie udźwignąć tak dużego obciążenia, a do tego dochodzą jeszcze opłaty za brak płatności w terminie.

Wobec tego możesz spodziewać się w pierwszej kolejności ponaglających maili, telefonów, a w konsekwencji uchylania się od obowiązku zapłaty pożyczki wizyty windykatora czy komornika. W naszym kraju pokutuje przekonanie, że za finansowe długi czeka odsiadka za kratami, tymczasem rzeczywistość prawna jest z goła odmienna i trudno jest trafić do więzienia za długi, ale nie jest to niemożliwe. Osoby, które chcą przekonać dłużnika do spłaty pożyczki często przekraczają swoje uprawnienia i zastraszają go na różne sposoby, w tym także więzieniem. Jeśli w ten sposób zastraszono Ciebie, masz prawo zgłosić to na policję lub do prokuratury.

Do egzekucji zobowiązań finansowych, w tym także niespłaconych chwilówek, uprawniony jest komornik i działa on w zakresie prawa, które mówi, że wierzyciel po uzyskaniu sądowego nakazy zapłaty może wystąpić do komornika o egzekucję.

Przeczytaj – niespłacona pożyczka, jakie konsekwencje?

Czy za długi można pójść do więzienia?

Za podanie fałszywych informacji:

Za długi z tytułu pożyczki (także chwilówki) bezpośrednio nie! Sytuacja komplikuje się jednak, jeśli zaistniały dodatkowe okoliczności, pośrednio związane z długiem, za które prawo już przewiduje określone konsekwencje. Będzie tak na przykład, jeśli dług zaciągnąłeś w wyniku oszustwa, czyli podałeś nieprawdziwe informacje we wniosku pożyczkowym co do wysokości osiąganego dochodu lub fałszywe dane źródła dochodu.

Podstawą prawną są tutaj przepisy art. 297 Kodeksu Karnego i kara wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Do więzienia możesz trafić nawet, jeśli pożyczkodawca udzielił Ci pożyczki i podczas weryfikacji Twojego wniosku nie dopatrzył się fałszerstwa.

Niezgodne z prawem jest także posługiwanie się sfałszowanym dokumentem tożsamości, zatem jeśli wykorzystasz podrobiony, przerobiony lub nienależący do Ciebie dokument podczas starania się o pożyczkę (chwilówkę), również możesz trafić do więzienia. Taki czyn jest rozumiany przez polskie prawo jako wyłudzenie pożyczki i zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Dowiedz się, gdzie sprawdzić, czy masz długi finansowe.

Za ukrywanie majątku:

To, co czyni osoba z długami, nad którą wisi widmo komornika, to najczęściej ukrywanie majątku przed komornikiem.

Zaczyna pozbywać się majątku, często poprzez nieformalną sprzedaż, zaniżanie oficjalnego wynagrodzenia, czy przepisywanie własności na członka rodziny.

Jeśli nieformalnie coś sprzedasz i będziesz ukrywał zdobyte w ten sposób pieniądze, albo dogadasz się z przełożonym, co do przelewania wynagrodzenia w kwocie wolnej od zajęcia komorniczego (resztę pobierając na czarno), albo z kolei przepiszesz coś na kogoś z rodziny w sytuacji, kiedy grozi Ci niewypłacalność lub upadłość na podstawie art. 300 Kodeksu Karnego możesz spędzić za kratkami od 3 miesięcy do 8 lat.

Nie możesz sprzedać należących do Ciebie rzeczy materialnych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zajęte przez komornika, ale prawdopodobnie w najbliższej przyszłości zostaną zajęte.

Długi z tytułu alimentów:

długi z powodu alimentów

Uchylanie się od płacenia alimentów od czerwca 2017 roku jest ścigane prawem. Wystarczy, że przez trzy miesiące z rzędu nie regulujesz zobowiązania z tytułu zasądzonych alimentów, jesteś narażony na grzywną i możesz podlegać karze pozbawienia wolności.

Możesz jej uniknąć, jeśli w ciągu miesiąca od momentu otrzymania wezwania do zapłaty uda Ci się spłacić zaistniałe zadłużenie.

Możliwy wymiar kary to pozbawienie wolności do roku lub do 2 lat jeśli brak alimentów naraziło osobę do nich uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Brak zapłaty grzywny:

Jeśli nie zapłaciłeś grzywny, może grozić Ci więzienie, ale nie dzieje się to tak z marszu. Do zastąpienia kary grzywny inną formą kary (więzieniem) dochodzi jedynie wtedy, kiedy nie można wyegzekwować spłaty długu w drodze standardowej egzekucji z majątku, a dodatkowo dłużnik uchyla się od nałożonego na niego obowiązku prac społecznych.

Jeśli więc nie posiadasz majątku i nie zrealizujesz zasądzonego wyroku, grozi Ci zamiana kary w formie prac społecznych na pozbawienie wolności do 12 miesięcy lub karę aresztu do 30 dni.

Długi podatkowe:

Brak opłat podatkowych naraża zgodnie z obowiązującym prawem Skarb Państwa na straty, dlatego też płatnik, który terminowo nie ureguluje należności może spodziewać się zasądzenia kary grzywny lub więzienia.

Jeśli uchylasz się od składania deklaracji podatkowej lub decydujesz się na celowe zaniżanie oficjalnego wynagrodzenia, może zostać to uznane jako działanie na szkodę Państwa.

Istotnymi przepisami dla tych lub podobnych sytuacji są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego, a zwłaszcza art. 54 tejże ustawy. Możliwy wymiar kary w tym przypadku to pozbawienie wolności do 12 miesięcy.

Czy trafię do więzienia za niespłacone zadłużenie?

Widzisz zatem, że za długi do więzienia nie można trafić tak od razu. Liczy się rodzaj zaległości finansowych, a także Twoja postawa wobec uregulowania powstałego debetu. Negatywne konsekwencje, skutkujące  wydaniem wyroku zasądzającym karę więzienia będą w kilku konkretnych sytuacjach i tym bardziej, jeśli Ty, jako dłużnik, jawnie uciekasz od spłaty długu. Jeśli ukrywasz w jakiś sposób majątek należący do Ciebie, możesz spodziewać się surowych konsekwencji i nawet więzienia.

Zastosuj te proste wskazówki i szybko spłać zadłużenie.

Początkowo jednak firmy pożyczkowe kierują sprawy do windykacji, a dopiero potem podejmują dalsze kroki, kierując się do sądu o ściganie dłużnika. W każdym przypadku bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest wyrażenie woli współpracy z windykacją i dogadanie się o rozłożenie długu na raty. Pozwoli to uniknąć poważniejszych problemów. Mając przejściowe trudności finansowe, nie warto od razu się załamywać czy snuć czarnych scenariuszy o więzieniu i związanych z nim nieprzyjemnościach. Trzeba trzeźwym okiem spojrzeć na problemy finansowe i poszukać rozwiązania, aby sukcesywnie wyjść z dołka finansowego nim będzie już naprawdę za późno.

Dowiedz się, kiedy dług ulega przedawnieniu.

Chwilówki/Mam Długi/Czy pójdziesz do więzienia za długi? Co się stanie?
Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Do Góry