Kiedy musisz spłacisz długi — chwilówki żony lub męża? A kiedy nie?

Długi współmałżonka w świetle obowiązującego prawa

Małżonek zaciągnął chwilówkę, a ty nic o tym nie wiedziałaś? Żona zadłużyła się bez twojej zgody? Czy musisz płacić za nierozsądne decyzję współmałżonka? Poznaj swoje prawa z Crediteo.

Dostępność i popularność chwilówek rośnie z roku na rok. Reklamodawcy prześcigają się w coraz to ciekawszych pomysłach na zwabienie klientów, a grono dłużników rośnie lawinowo. Jednym najważniejszych problemów pojawiających się w tej sprawie jest odpowiedzialność za decyzje pożyczkowe żony, czy męża.

Wchodząc w związek małżeński, partnerzy przysięgają sobie wsparcie na dobre i złe. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nasze przywiązanie i uczucie może zostać wystawione na ciężką próbę.  Z takiego powodu jak niefrasobliwość współmałżonka lub też zwykły pech, możemy znaleźć się w sytuacji, w której przyjdzie nam spłacać jego długi. Warto wiedzieć, jak i kiedy można się przed tym obronić.

Prawo kredytobiorców

Może się zdarzyć sytuacja, w której nasz współmałżonek zaciągnie chwilówkę bez naszej wiedzy np. w firmie pozabankowej, albo firma, która jest przez niego prowadzona, wpadnie w kłopoty finansowe, które przyniosą długi. Istnieje kilka możliwości, by w takiej sytuacji nie odpowiadać za zobowiązania finansowe współmałżonka. Wszystko zależne jest tak naprawdę od stanu prawnego zawartego związku.

Według art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Oznacza to, że jeśli żona lub mąż zadłuży się w celu zakupu jedzenia, odzieży — odpowiadamy razem z nimi własnym majątkiem i nie ma od tej zasady wyjątku.

Solidarna odpowiedzialność małżonków

Jesteśmy odpowiedzialni za pożyczki małżonka, gdy wydał pieniądze na bieżące potrzeby.

Wspólnota majątkowa to w Polsce standardowe podejście do  małżeńskiej sfery finansów. W przypadku braku innych dyspozycji, umów między małżonkami, jest ona ustanawiana automatycznie. Jest to klauzura mówiąca o tym, że małżeństwo dysponuje wspólnym majątkiem. Dodatkowo każdy z małżonków może dysponować swoim osobistym kapitałem. Wyodrębnić więc można obszar finansowy wspólny dla obojga małżonków, jak również części prywatne. Nie zawsze odpowiedzialność spoczywa na partnerach jednocześnie, nawet gdy małżeństwo posiada wspólnotę majątkową.

Co, gdy nic nie wiedzieliśmy o chwilówce?

Jeżeli dług został zaciągnięty bez naszej wiedzy przez żonę/męża to nie zostaniemy do poniesienia konsekwencji własnym majątkiem. Nawet środki znajdujące się na wspólnym koncie nie będą mogły zostać użyte do spłacenia zadłużenia, jeśli obie zainteresowane strony nie wyrażą zgody na takie rozwiązanie. Nasz małżonek za swoje długi odpowiada własnymi środkami. W przypadku kiedy obciążenie dotyka firmy, mogą zostać zajęte również dobra trwałe do niej należące, aby spłacić dług. Wszystkie rzeczy zakupione ze wspólnych pieniędzy i nie mogą zostać zajęte  w procesie komorniczym.

Stosownie z art. 30 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za wskazane zobowiązania jest odpowiedzialny tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może zostać uchylone w razie zmiany okoliczności.

A co, gdy o długu wiedzieliśmy?

Zgodnie z artykułem 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli dług został zaciągnięty za zgodą drugiego małżonka lub za nie poręczył (Sprawdź: Kim jest żyrant), czyli w trakcie zawierania umowy, wówczas np. firma pozabankowa może zażądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków.

W sytuacji, gdy byliśmy świadomi podjętej decyzji przez naszego partnera dotyczącej zaciągnięcia chwilówki, której nie jest w stanie spłacić, będziemy ponosić częściową odpowiedzialność za ten dług. Jest ona wydzielona, bowiem firma pozabankowa (wierzyciel) może sięgnąć do majątku wspólnego, jednak nie do naszego osobistego. Ponadto, jeśli bank zażąda spłaty długu ze wspólnego majątku, musi udowodnić, że współmałżonek był poinformowany o istnieniu zobowiązania kredytowego. Kodeks cywilny mówi o tym, że współmałżonek może sam podejmować decyzje dotyczące finansów w ramach zwyczajnego gospodarowania budżetem domowym.

Spłata chwilówki po śmierci żony i męża

Należy też pamiętać, że w sytuacji, gdy przyjmujemy spadek, wówczas odpowiadamy za ewentualne długi osoby zmarłej. Jedynym wyjściem z sytuacji będzie udowodnienie w sądzie, że o długach męża albo żony nie byliśmy poinformowani.

Dowiedz się, czy twoje dzieci odziedziczą długi.

Komornik a długi współmałżonka

Jeśli komornik próbuje zająć wspólny majątek, czy majątek prywatny partnera bądź partnerki, w sytuacji, gdy druga strona nie wiedziała o kredycie – nie ma do tego prawa. W zdarzeniach, w których współmałżonek wyraził zgodę, urzędnik ma prawo ściągać dług z majątku wspólnego, ale nie z osobistego.

Niezależnie od tego, czy chwilówka została zaciągnięta z wiedzą i zgodą współmałżonka czy nie, firma pożyczkowa nie ma prawa wyjawiania informacji dotyczących zadłużenia powziętego przez współmałżonka. Wyjawienie tej informacji równałoby się złamaniu przepisów z ustawy o ochronie danych osobowych.


Chwilówki  /  Mam Długi  /  Kiedy musisz spłacisz długi — chwilówki żony lub męża? A kiedy nie?


1 Opinia

1 Opinia

  1. MT

    Bardzo pomocne porady

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry