Odsetki za zwłokę – jak je obliczyć? Ile już wynosi moje zadłużenie?

Liczymy karne odsetki

Dwa miesiące temu pożyczyłaś 500 złotych. Niestety nie spłaciłaś chwilówki na czas. Ile firma naliczyła już odsetek za zwłokę?

Analizując umowy i regulaminy firm pozabankowych doszliśmy do wniosku, że każda z nich nalicza maksymalne odsetki w wysokości czterokrotnej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, która wynosi od marca 2015 r. 10%. Różnica między nimi tkwi w czasie kiedy odsetki są naliczane. I tak w jednym firmy będzie to już 1 dzień zwłoki, a w innym np. tydzień. Szkoda, że nie wszystkie udostępniają takie informacje, co uniemożliwia na łamach Crediteo ich posegregowanie.

Niemniej posłużmy się przykładem początkowym. W marcu 2015 r. klientka pożyczyła 500 zł z terminem zapadalności w ciągu 30 dni. Termin spłaty wypadł 1 kwietnia 2015 roku. Kobieta nie uregulowała długu w terminie. Zalega ze spłatą od 60 dni. Ile w takim wypadku jest winna wierzycielowi? Policzmy na przykładzie.

Wzór do obliczania odsetek jest następujący:

Kz x D x O
————– = So
365

Gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz – kwotę zaległości,
D – liczbę dni zwłoki,
O – stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczbę dni w roku,
So – kwotę odsetek.

Przykład 1.

Na podstawie wzoru obliczamy odsetki za zwłokę:

500 × 60 × 10% / 365 =8,21 złotych.

Odsetki za zwłokę wynoszą 8 zł i 21 groszy.

Przykład 2.

Pan Tomasz wziął tzw. “darmową pożyczkę” w wysokości 1500 zł w jednej z najbardziej popularnych firm pożyczkowych. Termin spłaty zadłużenia minął 3 miesiące temu. Policzmy ile firma policzyła już karnych odsetek:

1500 x 92 (dwa miesiące po 31 dni) x 10% / 365 =37,80 złotych.

Pan Tomasz jest już winny firmie 37 zł i 80 groszy.

Gdzie mogę policzyć odsetki za zwłokę?

Możemy za pomocą kalkulatora np. tego. Lub wejść już na stronę, gdzie mamy już gotowy skrypt. Na nieszczęście, wszystkie obecnie dostępne skrypty mają nieaktualną stopę lombardową, zatem wynik naszych wyliczeń będzie odbiegał od rzeczywistego. Proponujemy skorzystanie z kalkulatora, który nie powinien nikomu sprawić problemu.

Karne odsetki a odsetki za zwłokę

Na koniec małe wytłumaczenie. Otóż niektóre firmy pożyczkowe stosują w umowie zwroty typu np. “karne odsetki” co niczym nie różni się od “odsetek za zwłokę” użytych w poradniku.

Pamiętajmy, że firmy pożyczkowe naliczają nie tylko odsetki za zwłokę w postaci czterokrotności stopy lombardowej, ale również monity telefoniczne i opłaty windykacyjne, o których pisaliśmy.

Chwilówki/Mam Długi/Odsetki za zwłokę – jak je obliczyć? Ile już wynosi moje zadłużenie?
Przeczytaj także:
  • Kiedy pożyczka chwilówka ulega przedawnieniu? Co dalej z długiem?
  • Niespłacona chwilówka? Co mnie czeka? Poznaj konsekwencje
  • Dodaj Opinie

    Zostaw opinię:

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Do Góry