Nakaz zapłaty chwilówki – jak i kiedy się odwołać lub uchylić?

Pismo z przymusem do zapłacenia pożyczki

To oczywiste, że zobowiązania finansowe trzeba spłacać, gdyż w przeciwnym razie można narobić sobie problemów. Niezależnie od tego czy masz dług w banku, czy w firmie pożyczkowej terminowość spłat jest istotna. Co zrobić po otrzymaniu nakazu spłaty chwilówki? Czy masz szansę na odwołanie? Jakie działania możesz podjąć? Myślisz, że już wszystko stracone? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz po przeczytaniu tego artykułu!

Co może zrobić wierzyciel w przypadku problemów ze spłatą chwilówki?

Problemy z terminową spłatą chwilówki mogą skończyć się otrzymaniem nakazu jej spłaty. Dzieje się tak, gdy firma pożyczkowa skieruje sprawę do e-Sądu. Tam pożyczkodawca ma prawo wszcząć Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. E-Sąd został utworzony dla odciążenia w swej pracy tradycyjnych sądów. Wierzyciel podczas składania wniosku do e-Sądu podaje w nim Twoje dane, kwotę, którą chce odzyskać, a także powołuje się na dowody, ale nie ma obowiązku ich dołączania.

To, że procedura Elektronicznego Postępowania Upominawczego toczy się w większości drogą elektroniczną nie oznacza, że nie będziesz o tym nic wiedział.

Otrzymanie nakazu zapłaty chwilówki

Dokument tzw. nakaz zapłaty wydawany jest przez e-Sąd, za którym kryje się VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Przed wydaniem nakazu zapłaty chwilówki Sąd nie przeprowadza procesu. Po prostu wystosowuje nakaz zapłaty. Jeśli wiesz, że ciążą na Tobie niespłacone chwilówki w celu monitorowania sytuacji najlepiej utwórz swoje osobiste konto na Portalu Elektronicznego Postępowania pod adresem www.e-sąd.gov.pl. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek, zwłaszcza jeśli nie możesz na bieżąco odbierać korespondencji.

Odwołanie od nakazu zapłaty chwilówki

Pamiętaj, że na złożenie odwołania od nakazu zapłaty chwilówki masz niewiele czasu, czas działa tutaj zdecydowanie na Twoją niekorzyść, zatem powinieneś zacząć działać, zanim Twoje problemy znacząco się skumulują. Twoje odwołanie jest niezbędne, abyś mógł przedstawić Twoje stanowisko i aby nakaz zapłaty utracił moc sprawczą. Dzięki wystosowaniu przez Ciebie odwołania sprawa zostanie skierowana na normalny tryb sądowy.

Nakaz zapłaty powinien zawierać pouczenie. Dowiesz się z niego, że masz tylko 14 dni na uregulowanie zadłużenia. Tyle samo dni zyskujesz na skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty chwilówki.

Dzień, w którym otrzymałeś korespondencje z nakazem zapłaty nie wlicza się do terminu 14 dni. Przykładowo, jeśli nakaz zapłaty odebrałeś 10 października, to zacznij liczyć dni od 11 października. Termin upływa ostatniego, czternastego dnia, czyli 24 października o godzinie 23:59:59. Wysyłając sprzeciw listownie na poczcie liczy się data stempla pocztowego, więc możesz uczynić to nawet ostatniego dnia.

Innym sposobem jest prośba o rozłożenie długu na raty. Zapoznaj się z naszym przykładem, jak taką prośbę napisać.

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty

Spóźnienie ze sprzeciwem

Jeśli wniesiesz sprzeciw po upływie wskazanego terminu to nakaz zapłaty zostanie uprawomocniony i na jego podstawie może zostać przeprowadzona egzekucja. Jeśli zdążysz i prawidłowo wniesiesz sprzeciw od nakazu zapłaty to nie oznacza to niestety, że sprawa skończy bieg, ale postępowanie będzie toczyło się dalej, już przed sądem właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Dopuszcza się jedynie opóźnienie, którego dopuściłeś się nie z Twojej winy. Pewne sytuacje, jak na przykład pobyt w szpitalu mogą spowodować, że nie wyrobisz się w wyznaczonym terminie. Wówczas masz tydzień od ustania przyczyny opóźnienia na złożenie do e-Sądu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Musisz jednak potwierdzić zaistniałe okoliczności, gdyż jest to niezbędne do uzasadnienia wniosku. W tym celu możesz przedstawić na przykład ksero wypisu ze szpitala. Pamiętaj jednak, że wraz z takim wnioskiem musisz już złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jak napisać odwołanie od nakazu zapłaty

Przygotuj kartkę papieru lub włącz program komputerowy i napisz z nami odwołanie od nakazu zapłaty pożyczki.

Do wyboru masz dwie drogi złożenia sprzeciwu:

  • tradycyjną (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
  • elektroniczną.

Kto jest adresatem sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Adresatem będzie sąd, od którego otrzymałeś nakaz zapłaty. Nakaz wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym oznacza, że pismo ze sprzeciwem musisz przesłać do Sądu Rejonowego w Lublinie. Może zdarzyć się, że nakaz zapłaty otrzymasz z właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania sądu rejonowego. Wówczas sprzeciw możesz dostarczyć osobiście do biura podawczego sądu lub przesłać listownie na adres tego sądu.

Treść sprzeciwu

Nakaz zapłaty chwilówki wydane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym nie zawiera dowodów przeciwko Tobie, zatem pismo sprzeciwu na otrzymany nakaz ma charakter ogólny. Szczegółowo swoje stanowisko możesz przedstawić dopiero po przedstawieniu przez wierzyciela materiału dowodowego. W treści sprzeciwu nie musisz pisać uzasadnienia. Pamiętaj, aby podać sygnaturę akt oraz Twoje dane, aby sąd bez problemu zidentyfikował sprawę. Zatytułuj pismo „Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym”. Wspomnij, kiedy został wydany nakaz i kiedy go otrzymałeś. Możesz przedstawić swoje zarzuty, jednak dopiero po przekazaniu sprawy do właściwego procesu sądowego sąd będzie chciał zapoznać się z nimi szczegółowo.

Koszty sprzeciwu

Pamiętaj, że oprócz kosztów przesyłki nie ponosisz żadnych innych. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie obciąża Cię kosztami sądowymi.

Pomoc w sporządzeniu treści sprzeciwu

W przypadku, kiedy naprawdę nie wiesz jak się zabrać do podjęcia odpowiednich działań i złożenia sprzeciwu możesz liczyć na porady prawników, którzy oferują darmową pomoc prawną. Na pewno w Twoim mieście lub regionie znajdują się placówki, w których taka pomoc jest udzielana.

Rzecznik Finansowy ci pomoże

Jeśli masz kłopot z napisaniem odwołania od nakazu zapłaty, to skontaktuj się z Rzecznikiem Finansowym. Pełni on rolę mediatora między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Przeczytaj, jak napisać skargę na firmę pożyczkową do Rzecznika Finansowego.

Doręczenie nakazu zapłaty na błędny adres

Zdarza się, że sąd prześle dokument nakazu na adres, pod którym nie mieszkasz. Może to wynikać na przykład z błędnie podanego adresu przez wierzyciela. Jak zapewne wiesz, podwójna awizacja uznawana jest za doręczenie. Nawet wtedy masz szansę podjąć odpowiednie działania. Wystarczy, że udowodnisz fakt, że nie mieszkałeś pod adresem doręczenia, przedstawiając na przykład umowę najmu mieszkania pod innym adresem (musi być ona na Ciebie), rachunki za media lub korespondencję urzędową adresowaną na Twoje dane.

Sprzeciw od nakazu zapłaty chwilówki jest szansą na uchronienie się przed wysokimi opłatami z tytułu kar umownych, jeśli faktycznie firma pozabankowa nałożyła koszty nieuczciwie. Niestety wielu pożyczkobiorców nie zdaje sobie sprawę ze swoich praw i nakaz zapłaty chwilówki wywołuje u nich panikę, gdyż myślą, że już nic nie da się zrobić. Firmy pożyczkowe czasami działają nieuczciwie, ale nie oznacza to, że pozostają bezkarne. Najlepiej wybierać sprawdzone, cieszące się zaufaniem firmy, aby uniknąć problemów.

Dowiedz się, jak sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej.


Chwilówki  /  Mam Długi  /  Nakaz zapłaty chwilówki – jak i kiedy się odwołać lub uchylić?


Dodaj Opinie

Zostaw opinię:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do Góry